Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Książka teleadresowa

Dyrekcja Urzędu Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

p.o. Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

Ewa Osowiec

dyrektor@pup.wlodawa.pl 82 572 52 40
82 572 52 29
wew. 152
11

 

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
     

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Usługi Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Urszula
Kazub 

Kierownik Referatu Usług
Rynku Pracy

kazub@pup.wlodawa.pl 82 5727 144
wew. 144
19

 

     

Edyta Katolo

Doradca klienta LITERKI 
E, K, R, S, Ś, U, V

katolo@pup.wlodawa.pl
 
82 5727 140
wew. 156
Parter

Anna Kolemczuk 

Doradca klienta LITERKI 
B, C, D, H, O, P, Z

kolemczuk@pup.wlodawa.pl
 
82 5724 829
wew. 159
Parter

Agnieszka Grządkowska

Doradca klienta  LITERKI 

A, F, G, I, J, L, Ł, M, N, T, W, Ż

grzadkowska@pup.wlodawa.pl
 
82 5727 141 
wew. 168
Parter

Ewidencja Świadczeń

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Ryszard Stefaniuk

Kierownik
Ewidencji Świadczeń
eskierownik@pup.wlodawa.pl 82 5725 696 
wew 165
Parter

Iwona Kraszczyńska

Ewidencja i świadczenia
Zatrudnianie cudzoziemców
ewidencja@pup.wlodawa.pl 82 5725 145
wew. 166
Parter - 3

Zuzanna Dejer

Ewidencja i świadczenia
ewidencja@pup.wlodawa.pl 82 5725 145
wew.166
Parter - 3

Rajmund Tomaszewski

Rejestracja osób bezrobotnych
rejestracja@pup.wlodawa.pl 82 5724 443
wew. 154
Parter

Iwona Kraszczyńska

Rejestracja osób bezrobotnych
kraszczynska@pup.wlodawa.pl 82 5724 443
wew. 154
Parter

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Instrumenty Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Jolanta Dywańska

Doradca zawoodwy
Poradnictwo zawodowe
doradca@pup.wlodawa.pl 82 5724 769
wew. 161
13

Urszula Kazub

Dotacje na działalność gospodarczą, doposażenie stanowiska pracy, prace społecznnie użyteczne
dotacje@pup.wlodawa.pl 82 5727 144
wew. 144
19

Michał Bądaruk

Szkolenia zawodowe,  przygotowanie zawodowe dorosłych
szkolenia@pup.wlodawa.pl 82 5725 060
wew. 177
22

Karolina Banasiewicz

KFS, studia podyplomowe, kontynuacja nauki, bon dla osób do 30 r. życia. 
banasiewicz@pup.wlodawa.pl 82 5725 060
wew. 177
22

Barbara Lange

Prace interwencyjne, roboty publiczne,  użyteczne, dofinansowanie 50+, opieka nad dzieckiem do lat 7, dojazdy
refundacje@pup.wlodawa.pl 82 5725 139
wew. 157
16

Agnieszka Kurylowicz

Staże
staze@pup.wlodawa.pl 82 5724 441
wew. 153
20

Tomasz Wołoszun

Specjalista ds. programów
woloszun@pup.wlodawa.pl 82 5724 782
wew. 160
17

Ewelina Maśkiewicz

Specjalista ds. programów
maskiewicz@pup.wlodawa.pl 82 5724 782
wew. 160
17

Księgowość

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Małgorzata Matczuk 
Główny księgowy

matczuk@pup.wlodawa.pl 82 5724 759
wew. 162
15

Katarzyna Bochen

bochen@pup.wlodawa.pl 82 5724 730
wew. 163
14

Aneta Cegłowska

ceglowska@pup.wlodawa.pl 82 5724 730
wew. 163
14

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon

Numer pokoju

Anna Osic

Sekretariat
sekretariat@pup.wlodawa.pl 82 572 52 40
Fax 
82 572 40 43
10
Zbigniew

Woszczyński
St. Inspektor

woszczynski@pup.wlodawa.pl 82 5724 730
wew. 163
14

Agata Rędziniak

Stanowisko ds. organizacyjno administracyjnych - zamówienia publiczne

redziniak@pup.wlodawa.pl 82 572 50 94
wew. 158
12

Michał Delekta 

Radca Prawny

czwartek 07:30 – 15:30 82 572 50 94
wew. 158
12

Krzysztof Sadowski

Administrator

informatyk@pup.wlodawa.pl 82 572 46 91
wew. 164
12

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę