Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Książka teleadresowa

Dyrekcja Urzędu Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Zbigniew Woszczyński

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
dyrektor@pup.wlodawa.pl 82 572 52 40 9

Ewa Osowiec

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
zcadyrektora@pup.wlodawa.pl 82 572 52 29
wew. 152
11

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Usługi Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Ryszard Stefaniuk

Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy
eskierownik@pup.wlodawa.pl 82 572 56 96
wew. 165
Parter

Katarzyna Wojtal

Doradca klienta
Lit. E,  F,  G,  K  Ś
posrednik@pup.wlodawa.pl 82 572 51 45
wew. 156
Parter

Edyta Katolo

Doradca klienta
Lit. B, D, S, U, V
posrednik@pup.wlodawa.pl 82 572 48 29
wew. 168
Parter

Anna Kolemczuk

Doradca klienta
Lit. C, H, O, P, R, Z
posrednik@pup.wlodawa.pl 82 572 48 29
wew. 159
Parter

Katarzyna Gromysz

Doradca klienta 
Lit. A, J, I, L, Ł, M, N, T, W, Ż
posrednik@pup.wlodawa.pl 82 572 51 75
wew. 159
Parter

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Ewidencja Świadczeń

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Ilona Kozioł

Ewidencja i świadczenia
ewidencja@pup.wlodawa.pl 82 572 51 45
wew. 1663
Parter - 3

Marta Bukacka

Ewidencja i świadczenia
ewidencja@pup.wlodawa.pl 82 572 51 45
wew.166
Parter - 3

Piotr Dudkiewicz

Rejestracja osób bezrobotnych
rejestracja@pup.wlodawa.pl 82 572 44 43
wew. 154
Parter

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Instrumenty Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Jolanta Dywańska

Doradca zawoodwy
Poradnictwo zawodowe
doradca@pup.wlodawa.pl 82 5724-769
wew. 161
13

Urszula Kazub

Dotacje na działalność gospodarczą, doposażenie stanowiska pracy
dotacje@pup.wlodawa.pl 82 572 50 60
wew. 177
22

Michał Bądaruk

Szkolenia zawodowe, KFS, przygotowanie zawodowe dorosłych
szkolenia@pup.wlodawa.pl 82 572 50 60
wew. 177
22

Marta Bukacka

Zatrudnianie cudzoziemców, studia podyplomowe, kontynuacja nauki, opieka nad osobami: niepełnosprawnymi oraz poszukującymi pracy. 
bukacka@pup.wlodawa.pl 82 572 51 45
wew. 166
Parter - 3

Barbara Lange

Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznnie użyteczne, dofinansowanie 50+, opieka nad dzieckiem do lat 7, dojazdy
refundacje@pup.wlodawa.pl 82 572 51 39
wew. 157
16

Rajmund Tomaszewski

Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznnie użyteczne, dofinansowanie 50+, opieka nad dzieckiem do lat 7, dojazdy
refundacje@pup.wlodawa.pl 82 572 51 75
wew. 155
16

Agnieszka Kurylowicz

Staże
staze@pup.wlodawa.pl 82 572 44 41
wew. 153
20

Monika Wachulska

Bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, zasiedleniowe
wachulska@pup.wlodawa.pl 82 572 44 41
wew. 153
20

Tomasz Wołoszun

Specjalista ds. programów
woloszun@pup.wlodawa.pl 82 572 47 82
wew. 160
17

Ewelina Maśkiewicz

Specjalista ds. programów
maskiewicz@pup.wlodawa.pl 82 572 47 82
wew. 160
17

Księgowość

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Danuta Wieliczko

Główny księgowy
wieliczko@pup.wlodawa.pl 82 572 47 59
wew. 162
15

Małgorzata Matczuk

Księgowa
fk@pup.wlodawa.pl 82 572 47 30
wew. 163
14

Izabela Bańka

Pomoc administracyjna
fk@pup.wlodawa.pl 82 572 47 30
wew. 163
14

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju

Justyna Poljańska

Pomoc adminsitracyjna - Sekretariat
sekretariat@pup.wlodawa.pl 82 572 52 40
Fax 82 572 40 43
10

Tadeusz Olisiejko

Stanowisko ds. organizacyjno administracyjnych - zamówienia publiczne
olisiejko@pup.wlodawa.pl 82 572 50 94
wew. 158
12

Grzegorz Dynkiewicz

Radca Prawny
środa: 13:00 – 15:00
piątek: 08:00 – 12:00
82 572 50 94
wew. 158
12

Krzysztof Sadowski

Administrator
informatyk@pup.wlodawa.pl 82 572 46 91
wew. 164
12

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę