Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

Nabór wniosków ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego pracowników. Termin naboru...

Nabór na szkolenia indywidualne.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, iż posiada wolne środki finansowe w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w...

Zwrot podatku od stypendiów stażowych, szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 864), informujemy, że...

Zostań żołnierzem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że od 01.09.2017r. rozpoczyna funkcjonowanie 24 batalion lekkiej piechoty w Chełmie wchodzący w 2.LBOT. W związku z powyższym prowadzony jest nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej  czytaj więcej ...... ...

Nabór do projektu pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie.....

    Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do projektu pt. do projektu pt.  „ Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (III). w ramach Regionalnego Programu...

Nabór wniosków na wybrane formy aktywizacji zawodowej.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej finansowane ze środków Funduszu Pracy: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenie indywidualne, stypendium z tytułu kontynuacji nauki, dofinansowanie studiów podyplomowych bony...

Nabór wniosków na wybrane formy aktywizacji - pracodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na następujące formy aktywizacji zawodowej finansowane ze środków Funduszu Pracy: staże zatrudnieniowe, prace interwencyjne, refundacja doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę