Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Aktualności

Nabór do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chelmie informuje, że zgodnie  decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.07.2018 r. prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.  Więcej informacji można uzyskać w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień...

Zapytanie ofertowe nr 3 „Kierowca operator wózka jezdniowego”

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych w...

Zapytanie ofertowe nr 2 „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera”

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych w...

Zapytanie ofertowe nr 1 „Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym”

  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawi e zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację szkolenia grupowego dla 10 osób...

Informacja o naborze do służby przygotowawczej.

Wojskowa Komenda Uupełnień w Chełmie prowadzi nabór do służby przygotowawczej na wrzesień 2018r.   W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na wrzesień 2018r., informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej...

Nabór do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie prowadzi nabór do projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   realizacja od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019r. Uczestnikami projektu...

Informacja Administratora Danych Osobowych (ADO)

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018   Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 22-200 Włodawa ul. Niecała 2...

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informacja  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że  funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

Nabór na szkolenia indywidualne.

  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, iż posiada wolne środki finansowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy...

Nabór do służby przygotowawczej w 2018 roku.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie i nformujemy, że rozpoczęty został proces przyjmowania dokumentów do służby przygotowawczej  w 2018 roku. Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie. K ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę