Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Aktualności

Nabór do służby przygotowawczej w 2019 roku.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że prowadzi nabór do służby przygotowawczej na styczeń 2019r., Do służby przygotowawczej może być powołana OSOBA: posiadająca obywatelstwo polskie, niekarana sądownie, posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, ...

Nabór wniosków na dotacje i refundacje.

  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że prowadzi nabór wniosków na jednorazowe środki  na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia  stanowiska pracy.  Dotakowe  informacje udziela  Pośrednik pracy Pani Urszula...

Nabór na stanowisko - opiekun/ka osoby niesamodzielnej w DPS Różanka

Dom Pomocy Społecznej "SENIOR„ w Różance ogłasza nabór na stanowiska: opiekun/ka osoby niesamodzielnej czytaj więcej na stronie www.senior.com.pl

Nabór do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chelmie informuje, że zgodnie  decyzją Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.07.2018 r. prowadzi nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.  Więcej informacji można uzyskać w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień...

Informacja o naborze do służby przygotowawczej.

Wojskowa Komenda Uupełnień w Chełmie prowadzi nabór do służby przygotowawczej na wrzesień 2018r.   W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na wrzesień 2018r., informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej...

Nabór do projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)"

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie prowadzi nabór do projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)"   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   realizacja od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019r. Uczestnikami projektu...

Informacja Administratora Danych Osobowych (ADO)

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018   Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 22-200 Włodawa ul. Niecała 2...

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informacja  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że  funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

Nabór na szkolenia indywidualne.

  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, iż posiada wolne środki finansowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy...

Nabór do służby przygotowawczej w 2018 roku.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie i nformujemy, że rozpoczęty został proces przyjmowania dokumentów do służby przygotowawczej  w 2018 roku. Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiste przybycie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie. K ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę