Projekty zewnętrzne - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Projekty zewnętrzne

Projekt „Kierunek-AKTYWNOŚĆ!”

Projekt „Kierunek-AKTYWNOŚĆ!" , realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie", Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz...

Pożyczka na start - Projekt OIC Lublin

Pożyczka na start Projekt skierowany jest do  osób  fizycznych (w tym bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo, zatrudnieni), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę