Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Maszynista maszyn offsetowych

Kod: 732205
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy maszynisty maszyn offsetowych jest wykonanie zamówionego nakładu różnego rodzaju druków (książek, czasopism, kalendarzy, plakatów, prospektów itp.), jedno- lub wielobarwnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niezmienną żądaną jakość druku.

Aby to osiągnąć maszynista offsetowy musi przygotować formę drukową i założyć ją na maszynę, ustawić maszynę na określony format papieru. Do jego zadań należy przygotowanie farby o odpowiednich kolorach, a następnie „zarobienie” maszyny farbą. Jeżeli drukowane są prace wielobarwne maszynista musi spasować poszczególne kolory, a przed przystąpieniem do pracy ustawić proporcje rysunku. Gdy wszystko jest gotowe, wykonuje odbitkę próbną, którą przedstawia do akceptacji kierownikowi działu, a następnie drukuje zgodnie z otrzymaną decyzją. Zarówno w czasie drukowania, jak i po jego zakończeniu do obowiązków maszynisty offsetowego należy kontrola odbitek pod kątem doboru kolorów i równomierności nasycenia druku farbami. W procesie drukowania maszynista posługuje się maszynami offsetowymi służącymi do druku płaskiego. Są to maszyny rolowe lub arkuszowe, jedno lub wielokolorowe.

Szczegółowy zakres obowiązków maszynisty offsetowego uzależniony jest od poziomu wykształcenia jakim się legitymuje. Ten, kto ukończył szkołę zawodową może pracować jako pomocnik maszynisty i wykonuje czynności robocze. Do zadań maszynisty z tytułem technika należy organizowanie i nadzorowanie procesów drukowania, opracowanie procesów technologicznych, kierowanie zespołem maszynistów offsetowych, organizowanie stanowisk pracy i planowanie pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę