Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Monter-mechanik rowerów / wózków

Kod: 723401
Inna nazwa zawodu: mechanik rowerów i wózków

Zadania i czynności

Podstawowym celem pracy montera rowerów i wózków jest łączenie poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe rowery i wózki. Monter ma za zadanie przygotować części lub zespoły do montażu, połączyć je, dokonać kontroli działania i regulacji (przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych itp.). W zależności od miejsca pracy - mały zakład bądź duży zakład produkcyjny - występują bardzo duże różnice pracy w tym zawodzie. W małych zakładach pracownik musi umieć samodzielnie zmontować cały rower lub wózek z podzespołów, dokonać kontroli i regulacji. W wypadku montera wózków musi również przygotować sobie poszczególne elementy (przycinanie rurek, wyginanie ich na prasie, spawanie podwozia z ośkami, czyszczenie i malowanie). W dużych zakładach produkcyjnych monter rowerów i wózków wykonuje jedynie pewien określony zakres czynności. Praca jego jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Zajmuje się np. tylko wykonaniem pomiarów układu kierowniczego albo tylko centrowaniem kół (w wypadku montera rowerów) lub tylko łączeniem rurek za pomocą nitów (monter wózków). Pracownicy dużych zakładów nie muszą mieć umiejętności złożenia całego roweru lub wózka. Ich zadaniem jest wykonanie pewnych konkretnych, stale powtarzających się czynności o różnym stopniu trudności. Praca na stanowisku montera wózków jest łatwiejsza i mniej precyzyjna niż praca montera rowerów. Pracownik, którego zadaniem jest złożenie całego roweru, musi umieć w ustalonej kolejności łączyć poszczególne podzespoły. Musi sprawdzić jakość poszczególnych połączeń oraz to, czy koła są odpowiednio wycentrowane. Jeśli nie, dokonuje korekty w specjalnym przyrządzie zwanym centrownicą. Monter rowerów zakłada i reguluje hamulce, sprawdza działanie przerzutek i dokonuje ich regulacji poprzez odpowiednie naciąganie linek. Przy wykrywaniu i usuwaniu wadliwej pracy układów i mechanizmów bardzo ważną rolę odgrywają zmysły słuchu, dotyku i wzroku. Po odgłosie wydawanym przez pracujący mechanizm monter musi zorientować się, czy sprawdzane podzespoły pracują prawidłowo. Jeśli wykryje nieprawidłowości, usuwa przyczyny wadliwego funkcjonowania mechanizmów za pomocą różnych przyrządów kontrolno - pomiarowych. Montuje także osprzęt rowerów i wózków, np. elementy i układy elektryczne, elementy do przewożenia bagażu. Często na stanowisku montera rowerów pracują ludzie uprawiający kolarstwo. W swojej pracy monter rowerów i wózków posługuje się narzędziami i urządzeniami ślusarsko - monterskimi. Są to najczęściej narzędzia ręczne o zróżnicowanym poziomie precyzji, narzędzia kontrolno - pomiarowe oraz przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne). Proces technologiczny montażu rowerów i wózków może być mniej lub bardziej zmechanizowany lub nawet w znacznej mierze zautomatyzowany.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę