Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Malarz-tapeciarz

Kod: 713101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy malarza – tapeciarza jest wykonanie pokrycia powierzchni różnego rodzaju farbami, lakierami, emulsjami lub tapetami. Powierzchnie te, to przeważnie pomieszczenia budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz wnętrza różnych budynków użyteczności publicznej. Ponadto efektem pracy malarza – tapeciarza jest pomalowana stolarka budowlana, instalacje i urządzenia sanitarne, kraty, balustrady i ogrodzenia.

W codziennej pracy malarz – tapeciarz posługuje się wiedzą specjalistyczną w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, znajomości rodzajów materiałów budowlanych (cementów, wapna, gipsu, kruszyw itp.) i malarskich oraz doboru odpowiednich narzędzi i sprzętu ręcznego i mechanicznego. Podstawowe materiały malarskie, które wykorzystuje malarz – tapeciarz na co dzień w swej pracy to: pigmenty (zwane też barwnikami, które są drobno zmielonymi substancjami barwiącymi, nadającymi odpowiedni kolor), wypełniacze (inaczej obciążniki, które uzupełniają pigmenty, min. to: talk, kreda, gips), spoiwa (woda wapienna, warstwy klejów, oleje schnące, żywice, gumy, woski), rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, farby budowlane (wapienne, klejowe, pokostowe, silikonowe, olejne, olejno - żywicze, syntetyczne), lakiery, emalie i farby emulsyjne.

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac malarsko-tapeciarskich, zadaniem pracownika jest zapoznanie się z miejscem pracy i dokumentacją techniczną w celu ustalenia kolejności i zakresu robót. Na tym etapie musi on dokonać doboru odpowiedniej techniki pracy, przydatnych narzędzi i sprzętu oraz potrzebnych materiałów, stosownie do rodzaju, funkcji i charakteru danego pomieszczenia. Następnie niezwykle istotnym zadaniem jest przygotowanie podłoża, ponieważ z zasady jego praca zaczyna się od oczyszczania powierzchni. Warto również pamiętać, że od stanu podłoża zależy w dużej mierze końcowy efekt pracy. Wszelkie uszkodzenia, plamy, ubytki, dziury, miejsca zawilgocone, pęknięcia i odpryski należy zaznaczyć, a następnie usunąć. Przygotowana w ten sposób powierzchnia nadaje się do zagruntowania. Nierzadko konieczne jest także użycie różnego rodzaju zmywaczy, płynów, past do usuwania starych powłok malarskich oraz znajomość zasad szpachlowania i szlifowania zarówno tynków, jak i stolarki budowlanej.

Zasadniczym etapem pracy jest malowanie. Niezwykle istotna jest tu znajomość rodzajów i właściwości farb, sposobów ich przygotowywania według właściwej receptury oraz kolejności, zasad i technik nakładania (np. malowanie techniką wapienną, emulsyjną, klejową, kazeinową, olejną).

Tapetowanie – oprócz wprawy i zręczności – wymaga również uprzedniego starannego przygotowania podłoża, doboru odpowiedniego kleju do tapety (roślinne, syntetyczne) oraz umiejętności różnych technik naklejania gotowych arkuszy materiałów, specjalnie do tego celu przeznaczonych (tapety papierowe, winylowe, tekstylne, fototapety, mogą być płaskie lub mieć urozmaiconą fakturę, jednobarwne i kolorowe, zwykłe, wodoodporne i zmywalne itp.). Przed tapetowaniem ściany powlekane są zwykle papierem podkładowym lub gazetowym. Do wygładzania powierzchni stosuje się plastyczne smary tynkarskie (szpachlówki i zaprawy). Poza tym używa się środków do neutralizacji podłoża, do usuwania plam z podłoży oraz pokrywania powłokami ochronnymi.

Obecnie coraz rzadziej jednak malarze-tapeciarze stosują tradycyjne metody tapetowania. Bardzo często korzysta się dziś z osiągnięć najnowszych technologii w tym zakresie. Do pokrywania powierzchni stosuje się tzw. tapetę natryskową, do nałożenia której używa się specjalnego pistoletu, z którego jest wydmuchiwania substancja o pożądanej strukturze.

Do zadań malarza-tapeciarza należy również wykańczanie pomalowanych powierzchni za pomocą nakrapiania i ozdabiania ornamentami, paskami i deseniami, wykonywanie malowania w remontowanych budynkach (usuwanie starych powłok malarskich, naprawa podłoża), malowanie techniką cieniowania imitacji gzymsów, wykonywanie napisów przy użyciu szablonów, wykańczanie powierzchni wytapetowanych paskami i listewkami, wykonywanie lamperii olejnych zwykłych i marmurkowych, malowanie antykorozyjne elementów i urządzeń metalowych.

Wśród podstawowych narzędzi i sprzętu do wykonywania robót malarsko-tapeciarskich wymienić należy: pędzle (okrągłe, stylowce, pierścieniowce, płaskie, krzywe, płaskowce itp.), szczotki, wałki malarskie, aparaty natryskowe ręczne i o napędzie silnikowym, rozpylacze malarskie, szpachle, sznury i piony malarskie, packi tynkarskie, miary, grzebienie i wałki do słojowania, łopatki do farb, sita malarskie, maszyny do przecierania i mieszania farb (młynki), aparaty do mechanicznego czyszczenia (szlifowania), gąbki, wiertarki, szczotki do tapetowania, stół tapeciarski.

Rodzaj i zakres zadań malarza-tapeciarza w dużej mierze zależy od miejsca wykonywania pracy. Może on być urozmaicony bądź monotonny. Natomiast jakość efektów jego pracy zależy przede wszystkim od doświadczenia, kwalifikacji zawodowych oraz od tego, jaki ma stosunek do wykonywanych przez siebie czynności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę