Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Kod: 712604
Inna nazwa zawodu: hydraulik, spawacz

Zadania i czynności

Prace instalacyjne są pracami przygotowawczymi do montażu instalacji sanitarnych.

Monter instalacji sanitarnych na podstawie rysunku technicznego (projektu) oraz zaleceń dozoru technicznego wyznacza w terenie trasy układania rur z zachowaniem odpowiedniego spadku, przygotowuje części do montażu, opuszcza rury i kształtki do wykopów, łączy je, uszczelnia połączenia, wykonuje otuliny, mocuje armaturę i urządzenia sterujące i kontrolne, przeprowadza próby przelotowości i szczelności oraz działania zamontowanych odcinków, przyłącza je do sieci.

Prace związane z montażem instalacji wykonywane są najczęściej na terenie budynku. Należą do nich prace związane z przecinaniem rur, gwintowaniem jej końców, prostowaniem i gięciem rur, montowaniem oraz uszczelnianiem i dokonywaniem kontroli szczelności i drożności oraz na montażu i połączeniu urządzeń sanitarnych.

W zależności od potrzeb monter: tnie, wierci otwory, gwintuje, szlifuje, gnie rury, uszczelnia złącza kielichowe, składa, spawa, lutuje. W swojej pracy posługuje się różnego rodzaju narzędziami jak: klucze, żabki (służą do skręcania rur i łączników o małej średnicy), przecinaki, młotek, gwintownica, giętarka, szlifierka kątowa, młot do kucia pneumatycznego, wkrętarka elektryczna oraz sprzętem do spawania gazowego i elektrycznego.

Praca montera to również naprawa i konserwacja instalacji sanitarnych. Polega ona na określeniu rodzaju i miejsca uszkodzenia, demontażu elementów i jego wymianie lub regeneracji, montażu naprawionego odcinka, przyłączeniu do sieci i przeprowadzeniu próby działania.

Od pracownika na stanowisku montera instalacji sanitarnych oczekuje się

sumienności i dokładności

stałego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań i technologii,

dużej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji i szybkiego tempa pracy przy usuwaniu awarii

bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę