Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Muzyk

Kod: 343602
Inna nazwa zawodu: muzyk

Zadania i czynności

Praca artysty muzyka polega głównie na publicznym wykonywaniu utworów muzycznych na koncertach, przedstawieniach teatralnych, operowych i baletowych, a także na nagrywaniu utworów muzycznych dla mediów i przemysłu fonograficznego.

W zawodzie muzyka istnieje wiele specjalności. Wśród wykonawców, a więc „czynnych” muzyków, wyróżniamy instrumentalistów (osoby grające na instrumentach), wokalistów (osoby śpiewające) oraz chórmistrzów (osoby kierujące i nadzorujące pracę śpiewaków). Instrumentalistami są soliści, kameraliści (muzycy pracujący w niewielkich, kilkuosobowych zespołach) oraz muzycy orkiestrowi. Wokaliści pracują jako soliści, członkowie zespołów kameralnych oraz chórów.

Efektem pracy instrumentalistów i wokalistów jest publiczny występ, który poprzedza faza przygotowań. Przygotowanie do prezentacji utworu polega na samodzielnym oraz zespołowym zapoznaniu się z zapisem nutowym danego utworu, często nauczeniu się go na pamięć oraz doprowadzeniu do sprawnego wykonania. Wykonanie to powinno być nienaganne pod względem technicznym i artystycznym. Całość pracy nadzoruje dyrygent (w wypadku orkiestry) lub chórmistrz. Ten ostatni odpowiada za przygotowanie zespołu wokalnego do samodzielnego wykonania utworu przez chór lub do współpracy z orkiestrą (w utworach, które tego wymagają).

Odrębne zagadnienie stanowi praca artysty muzyka, będącego nauczycielem-instruktorem, którego zadaniem jest przygotowywanie dzieci i młodzieży do wykonywania zawodu artysty muzyka poprzez przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w czasie zajęć dydaktycznych. Zajęcia te mają na celu przyswojenie wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, stylów muzycznych, interpretacji właściwej epoce, z której pochodzi utwór, formy muzycznej, czyli budowy utworu itp.

Nauczyciel-instruktor prowadzi także praktyczne zajęcia gry na określonym instrumencie.

Nauczycielami-instruktorami są przeważnie czynnie pracujący muzycy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę