Wykaz zawodów - Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie


Nagłówek

Wykaz zawodów - Doradca 2000

Realizator programu telewizyjnego / radiowego

Kod: 265406
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy realizatora programów telewizyjnych jest, zgodne z koncepcją autorów programu,przeprowadzenie działań twórczych, realizacyjnych i techniczno-organizacyjnych, w celu wytworzenia atrakcyjnego przekazu audiowizualnego. Realizator uczestniczy w pracach redakcyjnych zmierzających do dokładnego określenia treści programu, w niezbędnie uzasadnionym zakresie.

Uczestniczy również w wyborze czasu i miejsca realizacji oraz nadzoruje przygotowanie wszystkich elementów, niezbędnych do zmaterializowania, w formie wizualnej i dźwiękowejprzygotowywanego programu. Konsultuje projekty i wykonanie scenografii (w tym ubiorów, rekwizytów, charakteryzacji). Nadzoruje również prace ekipy technicznej, zajmującej się doborem sprzętu i jego instalacją w studio lub na planie transmisji. Kieruje przebiegiem prób tekstowych, sytuacyjnych i kamerowych w realizacjach prezentujących studyjną lub poza studyjną rzeczywistość. Przygotowując w którym nie występuje reżyser programu pełni funkcję reżyserskie w niezbędnym zakresie. Na realizatorze spoczywa całkowita odpowiedzialność za sposoby przekazania treści, użyte środki wyrazowe w sferze obrazu i jakość pracy współpracujących z nim pozostałych realizatorów programu.Odpowiada więc za kształt programowo-artystyczny i w pewnym zakresie za jakość techniczną przekazu. Jegopraca ma zarówno charakter twórczo-koncepcyjny poprzez konieczność definiowania zamysłu artystycznego, jak i instrumentalny, warsztatowo-realizacyjny. To właśnie od jego wrażliwości, spostrzegawczości, refleksu, sprawności manualnej zależy wizualny kształt programu, a od jakości koordynacji współdziałania w sferze dźwięku,również artystyczna forma całej realizacji.

Praca ta ma charakter zarówno koncepcyjny jak i organizacyjny równocześnie. Siedząc w reżyserce przy mikserze wizyjnym, realizator wydaje dyspozycje bezpośrednio lub przez interkom wszystkim uczestnikom programu, innym realizatorom, specjalistom technicznym, obsłudze planu. Szczególne znaczenie ma jakość komunikowania się z ekipąwczasieemitowania programu na żywo. Po reżyserze jest osobą najważniejszą na planie.

W zawodzie dominują tym czynności o charakterze intelektualnym, werbalnym i motorycznym. Czynności motoryczne ( ruchowe) dominujące przy pracy realizatora to poruszanie się po studio lub planie zdjęciowym, siedzenie w reżyserce przy pulpitach mikserskichi operacja przyciskami, suwakami, dźwigniami . Podczas pracy realizator korzysta ze skomplikowanych i bardzo drogich urządzeń, co raz to nowszych generacji takich jak n: wielokanałowy mikser wizyjny, mikser efektów specjalnych, syntetyzertekstów,monitory, komputery graficzne itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę